At få et jagttegn

I Danmark må man ikke bare gå på jagt, hvis man har lyst. Det kræver et jagttegn, som kan erhverves gennem en af klubberne i Danmarks Jægerforbund. For at få jagttegnet, skal man for det første være fyldt 16 år, og så skal man bestå jagtprøven eller være opført i Naturstyrelsens jagttegnsregister. Jagtprøven består af både en teoretisk og en praktisk prøve. Den teoretiske prøve består af 40 spørgsmål, hvor man mindst skal have de 36 rigtige. Den praktiske prøve handler om hvorvidt man er i stand til at varetage et skydevåben forsvarligt ved både færdsel i terrænet og ved skudafgivelse, og så skal man vise, at man kan bedømme den forsvarlige afstand til det objekt man vil ramme.Man kan vælge at melde sig til et jagttegnskursus forud for sine prøver, hvilket langt de fleste gør. Sådanne kurser afholdes i det meste af landet, og arrangeres af både aftenskoler, ungdomsskoler og jagtforeninger. Jagttegnet skal fornyes mindst hvert 10. år, da retten til jagttegn ellers bortfalder.